Slovenský jazykEnglish language
jeden z najväčších európskych turnajov
s účasťou 78 tímov zo 6 krajín r. 2017
Partneri


FAKTURAČNÉ ÚDAJE FOYA, o.z.: 
 
      

 
Obchodné meno : FOYA, o.z.
Sídlo : Námestie Majstra Pavla 31, 054 01 Levoča
Štatutárny zástupca : Ing. Ján Gibľák, predseda
IČO : 42379482
DIČ : 2024078133  
číslo spisu : VVS/1-900/90-43353
Bankové spojenie : 7500 - ČSOB
IBAN: SK57 7500 0000 0040 1989 6300
SWIFT: CEKOSKBX


Ján Gibľák - riaditeľ turnaja
mobil:
00421 902 568 562
e-mail:
jan.giblak@gmail.com

Martin Inger - PR, marketing
mobil:
00421 903 638 269
e-mail: 
martininger@gmail.com

Peter Dunčko - odborný garant
rozhodca AVR SR, člen SVF
mobil:
00421 903 635 345
e-mail: duncko.p@gmail.com

Martin Habčák - E-VÝSLEDKY
mobil: 00421 944 441 805
e-mail: mr.habcak@gmail.com


Patrícia Siváková - dobrovoľníci

mobil:
00421 910 370 600
e-mail: p.sivakova.ps@gmail.com

Martin Kačír - ubytovanie
mobil: 00421 904 858 507
e-mail: mato.kacir@gmail.com


Pavol Zmuda - foto
mobil:
00421 907 500 422
e-mail:
djpalino@gmail.com

Ladislav Wagner - video
mobil:
00421 944 416 505
e-mail:
ladislav.wagner@gmail.com
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.