Slovenský jazykEnglish language
najväčší stredoeurópsky turnaj
s účasťou 78 tímov zo 6 krajín
Partneri
Je jeden z najväčších volejbalových turnajov v Európe konajúci sa v historickej Levoči. Viac informácií v podkategóriach.

TERMÍNY PODUJATIA:
žiacka kategória - 10.5.2018
hlavná kategória - 12.-13.5.2018


Ján Gibľák - riaditeľ turnaja
mobil:
00421 902 568 562
e-mail:
jan.giblak@gmail.com

Martin Inger - PR, marketing
mobil:
00421 903 638 269
e-mail: 
martininger@gmail.com

Peter Dunčko - odborný garant
rozhodca AVR SR, člen SVF
mobil:
00421 903 635 345
e-mail: duncko.p@gmail.com

Natália Bodáková - koordinátor pre žiacku kategóriu
mobil: 00421 908 318 009
e-mail: 
nataliabodakova@gmail.com


Patrícia Siváková - dobrovoľníci

mobil:
00421 910 370 600
e-mail: p.sivakova.ps@gmail.com

Martin Kačír - ubytovanie
mobil: 00421 904 858 507
e-mail: mato.kacir@gmail.com


Pavol Zmuda - foto
mobil:
00421 907 500 422
e-mail:
djpalino@gmail.com

Ladislav Wagner - video
mobil:
00421 944 416 505
e-mail:
ladislav.wagner@gmail.com
 

Andrea Hatalová - strava

mobil: 00421 907 529 953
e-mail: ada.hatalova@gmail.com

Martin Habčák - E-VÝSLEDKY
mobil: 00421 944 441 805
e-mail: mr.habcak@gmail.com
.
.
.
.
.
.
.
.
.